Hoppa till navigeringen

  • Svar på vanliga frågor

Nya momsregler från 1 januari 2018  

Här hittar du en sammanfattning av viktiga momsnyheter för 2018. De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 januari 2017. 

Representation – utökat momsavdrag 

Om du har representation kan du få göra avdrag för moms på kostnader för måltider eller liknande förtäring. 

Underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat.
  Mer om de nya reglerna för representation<Brevbilaga.png>    

 

Fastighet – ändrade regler för vad som är fastighet enligt momslagen 

Bedömningen av vad som är fastighet enligt momslagen görs oberoende av civilrättsliga regler. Begreppen byggnadstillbehör, verksamhetstillbehör och industritillbehör ska inte längre användas vid bedömningen av fastighet enligt momslagen. 

Med fastighet enligt momslagen menas: 

                 Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta. 

                 Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet. 

                 Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion som, om föremålen inte hade installerats, inneburit att byggnaden eller konstruktionen varit ofullständig. Till exempel dörrar, fönster, tak, trappor och hissar. 

                 Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.

 

En utförligare beskrivning av vad som är fastighet enligt momslagen finns i Skatteverkets ställningstagande Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet.<Brevbilaga.png>

 

Befrielse från moms för små företag 

Du som har en försäljning på högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår omfattas av befrielsen för moms. För att du ska kunna bli befriad får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Befrielsen är frivillig. 

·         Mer om befrielsen för försäljning på högst 30 000 kronor<Brevbilaga.png> 

 

Sänkt moms på vissa reparationer

Momsen på tjänster för att reparera cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks till 12 procent. Större reparationer som innebär att varan byter karaktär till en annan typ av vara omfattas inte av den lägre momsen. 

  

Höjd moms på biobiljetter

Momsen på biljett till biografföreställningar höjs från 6 procent till 25 procent.


arbetsgivardeklaration på individnivå steg i från 1 juli 2018 samt steg 2 1 januari 2019

Förändringen innebär att arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per person varje månad.

De nya reglerna gäller till att börja med företag som är skyldiga att föra personalliggare ex bygg, frisör resterande företag den 1 januari 2018.

 

Källa Skatteverket

 

 

 

 

 

 


© 2012-2019 Worion AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis