Hoppa till navigeringen

• Löneberedning kollektiv/tjänsteman

• Uppdatering semestersaldo, tidssaldo, övertid, ob

• Attesttider och lönebesked

• Kontrolluppgifter till skatteverket, fora, collectum mfl

• Hantering av reseräkningar

• Övriga rapporter och statistik


© 2012-2024 Worion AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis